Dutch Call to Arms – 2023 Summer of Plunder

Dutch Faction Divider banner for Blood & Plunder

Broederen, 

de tijd is gekomen om te strijden tegen het onrecht in de koloniën. Te lang hebben de Spanjaarden, de Engelsen, de frivole Fransen en de Goddeloze piraten alle ruimte gekregen om ons territorium aan te vallen. De tijd is gekomen om terug te pakken wat ons toebehoort. Tijd om onze natie weer de schrik van de nieuwe wereld te maken. De overwinning ligt voor het oprapen, als we ons verenigen. 

Naast glorie voor Holland geeft dit ook plunder. Plunder voor de moedige onderdanen van ons grote koninkrijk. 

Elke week gaat er een sprue naar de speler die de meeste punten verzameld. In de weken met een speciale zee missie zal dit een 3D printed set ship movement gauges zijn.

De speler met overall de meeste punten voor onze natie zal een handpainted commander krijgen.

Gedurende de Zomer vol Plunder zullen wij, Glenn van Meter en ondergetekende, diverse kleine subchallenges inzetten

Voor koning en vaderland,

Maarten “Kielhaler” de Kruyf

Dutch Faction Divider banner for Blood & Plunder

Brethren,

The time to fight the injustice in the colonies has come. Far too long have the papist Spanish, the English, the frivolous French and the godforsaken Pirates gotten every opportunity to attack our territories. The time has come to take back what is rightfully ours. It’s time to make our nation the ruler of the New World. Victory is up for grabs if we unite.

Besides the immortal gratitude from the king and glory for Holland you can earn yourself some nice plunder. 

Every week a brand new sprue will be awarded to the player who ranks the most points, except for the weeks with naval goals. A 3D printed set of ship movement gauges will be awarded to the top tier player that week.

The overall high-point scoring Dutch player will be awarded a hand-painted Dutch commander.

My 2nd, Glenn Van Meter, will be setting up some small sub-challenges to win some nice prizes.

To arms, for King and Country.

Maarten “Kielhaler” de Kruyf

Leave a Reply